Inwestycje budowlane

Dochodzimy realizacji kontraktów budowlanych

 • opracowujemy kompleksowe analizy stanu prawnego nieruchomości na podstawie ksiąg wieczystych;
 • doradzamy w zakresie zabezpieczeń ustanawianych na nieruchomościach (hipoteki, przenoszenie własności nieruchomości na zabezpieczenie);
 • opracowujemy koncepcję transakcji w zakresie obrotu nieruchomościami, oraz reprezentujemy stronę w negocjacjach w tym zakresie;
 • projektujemy i opiniujemy umowy związane z najmem i dzierżawą nieruchomości;
 • prowadzimy postępowania przed sądami wieczystoksięgowymi;
 • prowadzimy sprawy związane ze zniesieniem współwłasności oraz administrowaniem nieruchomościami (zarząd nieruchomością);
 • odzyskujemy nieruchomości na rzecz byłych właścicieli;
 • prowadzimy analizy projektów umów oraz ich opiniowanie pod kątem zabezpieczenia interesów Klienta
 • opracowujemy projekty umów deweloperskich;
 • prowadzimy negocjacje i mediacje w imieniu stron procesu budowlanego;
 • dochodzimy realizacji kontraktów budowlanych;
 • zajmujemy się procesami inwestycyjnymi począwszy od wyszukiwania i pozyskiwania lokalizacji do uzyskania pozwolenia na budowę;
 • doprowadzamy do regulacji stanów prawnych nieruchomości;
 • sporządzamy opinie prawne z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego;
 • reprezentujemy Klienta przed organami administracji w procesie budowlanym (uzyskiwanie decyzji, zezwoleń);