Obsługa wierzytelności

Efektywne prowadzenie windykacji

Na rynku funkcjonuje wiele firm windykacyjnych, które zajmują się odzyskiwaniem wierzytelności tylko na etapie polubownym. Powierzenie Naszej Kancelarii Prawnej obsługi wierzytelności pozwala na zapewnienie Klientowi kompleksowej pomocy, bez konieczności zawierania dodatkowych umów z zewnętrznymi firmami windykacyjnymi. To z kolei przekłada się na zmniejszanie kosztów związanych z egzekwowaniem należności od nierzetelnych kontrahentów ale przede wszystkim podnosi znacznie szansę odzyskania długu, ze względu na powierzenie sprawy profesjonalnemu podmiotowi. Nasza obsługa jest dostosowana do zindywidualizowanych potrzeb klienta, przez co powierzone nam zadania wykonujemy maksymalnie szybko a klient ma gwarancje fachowego i skutecznego wsparcia. Celem Kancelarii jest jak najszybsze odzyskanie od dłużnika całej wymagalnej wierzytelności oraz zwrot poniesionych przez Klienta opłat sądowych oraz zaliczek komorniczych.
W ramach obsługi wierzytelności zapewniamy:

  • Efektywne prowadzenie windykacji na drodze mediacji, sądowej i egzekucyjnej.
  • Ciągły monitoring powierzonych nam spraw w sądach i u komorników
  • Cykliczne raporty składane klientowi z podejmowanych działań.
  • Sporządzenie i skierowanie do sądu pozwu w trybie gwarantującym najszybsze i najtańsze uzyskanie tytułu wykonawczego.
  • Kompleksowe prowadzenie sprawy w trakcie procesu, aż do uzyskania prawomocnego tytułu egzekucyjnego
  • Skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej i jej wspomaganie poprzez przekazywanie komornikowi uzyskanych informacji o majątku dłużnika.