Dochodzenie odszkodowań

Uzyskujemy wysokie odszkodowania i zadośćuczynienia

Kancelaria prowadzi działalność w dziedzinie likwidacji szkód polegającą na dochodzeniu odszkodowań między innymi za szkody osobowe (szkoda niemajątkowa – doznana krzywda) dla pieszych, rowerzystów, kierowców, pasażerów, motocyklistów itp. Jak również za szkody na mieniu (szkoda majątkowa) np. za uszkodzone pojazdy w wyniku wypadku komunikacyjnego. Odszkodowań tych dochodzimy od towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za wyrządzenie szkód na osobach i mieniu.

Brak opłat wstępnych!

Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych. Nasze wynagrodzenie to prowizja, od kwoty uzyskanego odszkodowania. Jest to gwarancja, że dołożymy wszelkich starań, aby nasz Klient uzyskał jak najwyższe należne odszkodowanie. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn uzyskanie odszkodowania okaże się niemożliwe, Klient w stosunku do Kancelarii nie ponosi żadnych kosztów.

Odszkodowania, których dochodzimy obejmują wiele elementów, w szczególności są nimi:

  •  zadośćuczynienie;
  • koszty poniesione przez poszkodowanych w związku ze zdarzeniem;
  • utracone dochody w związku z doznanymi urazami;
  •  różnego rodzaju renty;
  • koszty opieki osób trzecich;
  • odszkodowanie za utratę lub zniszczenie mienia- np. uszkodzone pojazdy;
  • zalania, pożary.

Kancelaria przyjmuje sprawy o odszkodowanie, które wydarzyły się:

  • do 3 lat wstecz ( od daty zdarzenia);
  •  po 10.08.1997 r. gdzie szkoda na osobie jest wynikiem popełnienia przestępstwa przez sprawcę wypadku (prowadzono postępowanie karne przeciwko sprawcy zdarzenia).

Zapraszamy na bezpłatną konsultację !!!