Prawo cywilne i rodzinne

Przygotowujemy pozwy i pozwy wzajemne

  • przygotowujemy i opiniujemy umowy występujące w obrocie gospodarczym;
  • prowadzimy negocjacje dotyczące umów;
  • prowadzimy sprawy w postępowaniu polubownym przedsądowym;
  • sporządzamy pisma procesowe (w tym pozwy i pozwy wzajemne);
  • sporządzamy analizy i opinie prawne;
  • prowadzimy postępowania sądowe na podstawie umów, w tym sprawy o zapłatę;
  • prowadzimy sprawy z zakresu prawa rzeczowego, w tym o zasiedzenie, wydanie nieruchomości.
  • analizy projektów umów oraz ich opiniowanie pod kątem zabezpieczenia interesów klienta