Prawo karne

W ramach prawa karnego oferujemy pomoc prawną

zarówno na etapie sądowym jak i w toku postępowania przygotowawczego przed Prokuraturą, Policją i innymi organami.

Świadczymy pomoc prawną także na etapie postępowania wykonawczego między innymi w sprawach o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, sprawy o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności, sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary, zatarcie skazania, zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, skrócenie okresu wykonywania środka karnego.

Kancelaria świadczy pomoc prawną nie tylko osobom podejrzanym czy oskarżonym, ale również pokrzywdzonym, także w zakresie dochodzenia roszczeń majątkowych.

Poniżej przykładowy zakres spraw, w których możemy Państwu pomóc:

Zakres spraw:

  • Zatrzymanie
  • Przeszukanie osoby
  • Przesłuchanie - zarzuty
  • Tymczasowe aresztowanie
  • Kaucja – poręczenie majątkowe
  • Akt oskarżenia
  • Apelacja
  • Warunkowe zawieszenie wykonania kary
  • Dozór elektroniczny – obrączka czyli areszt domowy
  • Warunkowe zwolnienie