Prawo pracy

Sporządzamy i opiniujemy umowy o pracę

  • sporządzamy i opiniujemy umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie konkurencji;
  • uczestniczymy w tworzeniu prawa wewnętrznego u pracodawcy (regulaminy wynagrodzeń, regulaminy pracy, Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych);
  • ustalanie odpowiedzialności materialnej pracowników;
  • określanie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy;
  • prowadzimy postępowania pojednawcze;
  • reprezentujemy pracodawców i pracowników przed sądem pracy;