Obsługa korporacyjna

Kompleksowa obsługa spółek prawa handlowego

  • świadczymy kompleksową obsługę spółek prawa handlowego;
  • organizujemy w całości proces tworzenia spółki, w tym sporządzamy projekty umów i statutów spółek oraz formularze wniosków do sądu rejestrowego, aranżujemy spotkanie z notariuszem oraz dokonujemy wszelkich czynności administracyjnych i faktycznych związanych z uruchomieniem spółki;
  • tworzymy akty wewnętrzne spółki jak regulaminy działania poszczególnych organów (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy), regulaminy wewnętrzne (regulamin pracy, regulamin wynagrodzeń), uchwały, protokoły posiedzeń, zarządzenia i pisma organów spółki.
  • sporządzamy i opiniujemy projekty kontraktów menedżerskich;
  • przeprowadzamy zmiany umów lub statutów spółek, w tym wszelkie zmiany kapitałowe;
  • prowadzimy bieżącą obsługę prawną, która koncentruje się nad opiniowaniem, parafowaniem umów, zastępstwem prawnym przed sądami i innymi organami państwa oraz ochroną i dochodzeniem roszczeń wobec kontrahentów;
  • prowadzimy postępowania likwidacyjne, procesy układowe i upadłościowe;
  • zakładamy i rejestrujemy inne podmioty np: fundacje, stowarzyszenia.